Sugu:
Sorteeri vanuse järgi


Kõik Tallinna Perekeskuse lapsed on endale kingitegija leidnud, Aitäh!


Kui soovid siiski lastele jõulurõõmu valmistada, võid end kingitegijaks registreerida JCI Rakvere Jõulupuu leheküljel


Lisainformatsioon projekti kohta: heategu@jcitallinn.ee
Interneti jõulupuu tehniline teostaja: www.vertical.ee